@InCollection{Grzegorzewska:2017,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Przemoc seksualna wobec dzieci - problemy ujawnienia",
  pages     = "97--104",
  year      = "2017",
  booktitle = "Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie, ISBN: 9788378422969",
  editor    = "red. nauk. Grażyna Miłkowska, Agnieszka Nowicka i Lidia Wawryk",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}