@InCollection{Galicki:1999,
  author  = "M. Galicki",
  title     = "Sterowanie manipulatorów",
  pages     = "340--352",
  year      = "1999",
  booktitle = "Podstawy robotyki : teoria i elementy manipulatorów i robotów, ISBN: 8320423317",
  publisher = "Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  address   = "Warszawa",
  edition   = "Wyd. 3 zmien. i rozsz.",
}