@InCollection{Ruszczyńska:2017,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Kryminał - okna i świat",
  pages     = "29--39",
  year      = "2017",
  booktitle = "Kryminał. Okna na świat, ISBN: 9788378423034",
  editor    = "red. Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. : t. IX",
}