@InCollection{Ilciów:2018,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Współpraca Polski i Chin. Tradycje i perspektywy",
  pages     = "205--225",
  year      = "2018",
  booktitle = "Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin, ISBN: 9788380198890",
  editor    = "red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Dmochowski",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}