@InCollection{Farnicka:2018,
  author    = "M. Farnicka and J. Herberger",
  title     = "Zaburzenia internalizacyjne w rozwoju dzieci - rodzaje, uwarunkowania, przeciwdziałanie",
  pages     = "77--110",
  year      = "2018",
  booktitle = "(Nie)codzienność indywidualizacji w przestrzeni wczesnoszkolnej. T.2 : Inny w ławce szkolnej, ISBN: 9788380198074",
  editor    = "red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Marzanna farnicka",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}