@InCollection{Dąbrowski:2018,
  author  = "K. Dąbrowski and K. Leksycki",
  title     = "Metoda servqual jako narzędzie do oceny jakości usług kurierskich",
  pages     = "75--82",
  year      = "2018",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze, ISBN: 9788365200105",
  editor    = "red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska",
  publisher = "Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 14",
}