@InCollection{Ruszczyńska:2018,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Regionalistyczny model tworczości w romansie kresowym Michała Czajkowskiego",
  pages     = "51--68",
  year      = "2018",
  booktitle = "Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia, ISBN: 9788395119705",
  editor    = "red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska",
  publisher = "Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}