@InCollection{Romankiewicz:2018,
  author    = "R. Romankiewicz and F. Romankiewicz",
  title     = "Badania nad odzyskiem miedzi z żużla z zawiesinowego procesu redukcji koncentratów miedziowych",
  pages     = "99--112",
  year      = "2018",
  booktitle = "Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia, ISBN: 9788365955081",
  editor    = "red. A. Garbacz-Klępka, J. Kozana, M. Piękoś",
  publisher = "Wydaw. Naukowe "Akapit"",
  address   = "Kraków",
}