@InCollection{Ociepa:2018,
  author  = "M. Ociepa and M. Jenek and M. Zhbankova",
  title     = "Analiza wpływu powłok przeciwzużyciowych na ostrzach skrawających na stan warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stali C45",
  pages     = "63--70",
  year      = "2018",
  booktitle = "Obróbka skrawaniem. Narzędzia i technologie dla przemysłu 4.0, ISBN: 9788373654952",
  editor    = "red. A. Zawada-Tomkiewicz",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej",
  address   = "Koszalin",
  series    = "Monografia : 347",
}