@InCollection{Leksycki:2018,
  author  = "K. Leksycki and E. Feldshtein",
  title     = "Struktura geometryczna powierzchni po toczeniu wykończeniowym stali martenzytycznej AlSI 630",
  pages     = "335--341",
  year      = "2018",
  booktitle = "Obróbka skrawaniem. Narzędzia i technologie dla przemysłu 4.0, ISBN: 9788373654952",
  editor    = "red. A. Zawada-Tomkiewicz",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej",
  address   = "Koszalin",
  series    = "Monografia : 347",
}