@InCollection{Jarosz:2018,
  author  = "A. Jarosz",
  title     = "Zadania powierzone",
  pages     = "235--236",
  year      = "2018",
  booktitle = "Encyklopedia administracji publicznej , ISBN: 9788380171824",
  editor    = "red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek",
  publisher = "Dom Wydawniczy Elipsa",
  address   = "Warszawa",
}