@InCollection{Galicki:2018,
  author  = "M. Galicki",
  title     = "Optymalne sterowanie ślizgowe manipulatorów mobilnych",
  pages     = "179--198",
  year      = "2018",
  booktitle = "Postępy robotyki, ISBN: 9788378147992",
  editor    = "red. K. Tchoń, C. Zieliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika : z. 196",
}