@InCollection{Hawrysz:2018,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Konwencjonalne i niestandardowe elementy przzewodnika "Warszawa kobiet" Sylwii Chutnik - perspektywa genologiczna",
  pages     = "407--421",
  year      = "2018",
  booktitle = "Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, ISBN: 9788322633687",
  editor    = "pod red. Ewy Biłas-Pleszak, Joanny Przyklenk, Artura Rejtera, Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwerstetu ¦l±skiego",
  address   = "Katowice",
  series    = "Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach : 3730",
}