@InCollection{Banaszak:2018,
  author    = "M. Banaszak",
  title     = ""Mów! Ja każę." Słowo poetyckie jako narzędzie dialogu w cyklu "Sonety - zarysy" Karola Wojtyły",
  pages     = "141--155",
  year      = "2018",
  booktitle = "Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część II, ISBN: 9788378423195",
  editor    = "red. nauk. Dorota Kulczycka, Anastazja Seul",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.",
  volume    = "tom 10",
}