@InCollection{Łączak:2018,
  author  = "A. Łączak",
  title     = "Etyka w biznesie czy biznes w etyce? W poszukiwaniu współczesnych granic między etyką a biznesem",
  pages     = "47--69",
  year      = "2018",
  booktitle = "Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, ISBN: 9788380302143",
  editor    = "red. nauk. Janusz Ostaszewski, Michał Wrzesiński",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa",
  address   = "Warszawa",
}