@InCollection{Jarosz:2018,
  author  = "A. Jarosz",
  title     = "Miasto na prawach powiatu - analiza porównawcza w perspektywie europejskiej",
  pages     = "71--102",
  year      = "2018",
  booktitle = "Lokalny samorząd terytorialny w aspekcie międzynarodowym, ISBN: 9788370518806",
  editor    = "red. nauk. Stanisław Faliński",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach",
  address   = "Siedlce",
}