@InCollection{Krupa:2018,
  author  = "P. Krupa and A. Kałasznikow and I. Gabryelewicz",
  title     = "Sprawność psychomotoryczna pracowników produkcyjnych w zależności od wieku",
  pages     = "223--234",
  year      = "2018",
  booktitle = "Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej, ISBN: 9788372429995",
  editor    = "red. M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska, K. Trzyniec",
  publisher = "Wydaw. Politechniki Krakowskiej",
  address   = "Kraków",
}