@InCollection{Hawrysz:2018,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Ariańskie pojęcia religijne w "Rejestrze" do Nowego Testamentu w tłumaczeniu Marcina Czechowicza z 1577 r.",
  pages     = "317--326",
  year      = "2018",
  booktitle = "Reformacja protestancka 1517 roku. Spory o dziedzictwo, ISBN: 9788365815163",
  editor    = "red. Cezary Lipiński i Wolfgang Brylla",
  publisher = "Quaestio",
  address   = "Wrocław",
}