@InCollection{Sapeńko:2018,
  author  = "R. Sapeńko",
  title     = "Homo communicans z perspektywy teorii interakcjonizmu symbolicznego",
  pages     = "719--739",
  year      = "2018",
  booktitle = "Medioznawstwo personalistyczne. Tom 2 : Wybrane zagadnienia z kultury mediów, ISBN: 9788380615779",
  editor    = "red. nauk. ks. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek",
  publisher = "Wydawnictwo KUL",
  address   = "Lublin",
}