@InCollection{Famuła-Jurczak:2018,
  author  = "A. Famuła-Jurczak and M. Kozłowska",
  title     = "Bariery psychospołeczne w aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością słuchową",
  pages     = "233--244",
  year      = "2018",
  booktitle = "Niepełnosprawność a społeczeństwo. Teoria i praktyka, ISBN: 9788365466471",
  editor    = "red. nauk. Paweł Prüfer",
  publisher = "Akademia im. Jakuba z Paradyża",
  address   = "Gorzówk Wielkopolski",
}