@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2019,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Niepełnosprawność intelektualna i możliwosci proinkluzyjnej edukacji i rehabilitacji osób z tą niepełnosprawnością w kontekscie teorii wielorakich inteligencji",
  pages     = "93--107",
  year      = "2019",
  booktitle = "(Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ISBN: 9788378423416",
  editor    = "red. nauk. Zdzislawa Janiszewska-Nieścioruk, Anna Mróz, Urszula Gembara",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}