@InCollection{Jarosz:2018,
  author  = "A. Jarosz",
  title     = "Federacja, konfederacja",
  pages     = "118--119",
  year      = "2018",
  booktitle = "Leksykon wiedzy politologicznej, ISBN: 9788366220263",
  editor    = "red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}