@InCollection{Hawrysz:2018,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Adama Kazimierza Czartoryskiego uwagi o sztuce przekładu jako przejaw świadomości lingwistycznej osiemnastowiecznych elit",
  pages     = "243--254",
  year      = "2018",
  booktitle = "Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem : Ad honorem Professoris Marci Cybulski, ISBN: 9788381424011",
  editor    = "pod red. Ewy Woźniak i Anny Lenartowicz-Zagrodnej",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}