@InCollection{Hawrysz:2019,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Poglądy Adama Kazimierza Czartoryskiego na estetykę wypowiedzi w świetle "Myśli o pismach polskich"",
  pages     = "77--86",
  year      = "2019",
  booktitle = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, ISBN: 9788378423379",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}