@InCollection{Juszczyk:2019,
  author  = "A. Juszczyk",
  title     = "Rewitalizacja historycznych mostów kolejowych na przykładzie obiektu w Łęknicy (Polska)",
  pages     = "327--330",
  year      = "2019",
  booktitle = "Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia, ISBN: 9788376632865",
  editor    = "red. nauk. M. Kaszyńska",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego",
  address   = "Szczecin",
}