@InCollection{Wysokowski:2019,
  author  = "A. Wysokowski",
  title     = "Trwałość i współczesne technologie wzmacniania przepustów i przejść dla zwierząt",
  pages     = "541--544",
  year      = "2019",
  booktitle = "Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia, ISBN: 9788376632865",
  editor    = "red. nauk. M. Kaszyńska",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego",
  address   = "Szczecin",
}