@InCollection{Płuciennik-Koropczuk:2019,
  author  = "E. Płuciennik-Koropczuk and I. Krupińska and I. Nowogoński",
  title     = "Zmiany jakości wody w sieci wodociągowej",
  pages     = "97--115",
  year      = "2019",
  booktitle = "Innowacje w inżynierii środowiska, ISBN: 9788363714628",
  editor    = "red. K. Czerwionka, M. Gajewska, K. Matej-Łukowicz, E. Wojciechowska",
  publisher = "Wydaw. Polskiej Akademii Nauk",
  address   = "Gdańsk",
  series    = "Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN : Nr 163",
}