@InCollection{Ilciów:2018,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych "Flop Show" jako forma promocji działania organizacji pozarządowych",
  pages     = "317--337",
  year      = "2018",
  booktitle = "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne, ISBN: 9788378423546",
  editor    = "red. Agaty Bulicz i Beata Springer",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji",
  volume    = "Tom 5",
}