@InCollection{Urbańska:2018,
  author  = "M. Urbańska",
  title     = "Diagnostyka i rehabilitacja neurologopedyczna pacjentki po udarze mózgu z afazją",
  pages     = "345--353",
  year      = "2018",
  booktitle = "Poszerzamy horyzonty [X], ISBN: 9788363216146",
  editor    = "red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał",
  publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
  address   = "Słupsk",
}