@InCollection{Go³dyka:2019,
  author  = "L. Go³dyka",
  title     = "Demografia powiatów pogranicza polsko-niemieckiego (2000-2017)",
  pages     = "115--125",
  year      = "2019",
  booktitle = "Polskie pogranicza w procesie przemian, ISBN: 9788365390295",
  editor    = "red. nauk. Z. Kurcz",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Scholar",
  address   = "Warszawa",
  volume    = "T. 5",
}