@InCollection{Borucińska-Bieńkowska:2018,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title     = "Procesy społeczne i gospodarcze jako czynnik rozwoju obszarów metropolitalnych",
  pages     = "102--110",
  year      = "2018",
  booktitle = "Finanse, ekonomia i zarządzanie (FEZ) : współczesne wyzwania teorii i praktyki, ISBN: 9788365929556",
  editor    = "red. nauk. J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła",
  publisher = "Wydaw. Naukowe SOPHIA",
  address   = "Katowice",
}