@InCollection{Ruszczyńska:2018,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Bohaterki słowiańskiej historii. Królowe, kapłanki i ofiarnice w utworach Juliusza Słowackiego (na wybranych przykładach)",
  pages     = "89--99",
  year      = "2018",
  booktitle = "Kobiety-pisarki, kobiety-bohaterki, ISBN: 9788378423584",
  editor    = "red. nauk. Nel Bielniak, ALeksandra Urban-Podolan",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  volume    = "Tom 11",
}