@InCollection{Bartelik:2019,
  author  = "P. Bartelik",
  title     = "Zu einigen deutschen Lehnwörtern in dem "Grosswörterbuch Polnisch-Kaschubisch" (Band I A-K) von Eugeniusz Goł±bek",
  pages     = "85--96",
  year      = "2019",
  booktitle = "Międzynarodowy dyskurs filologiczny, ISBN: 9788374673068",
  editor    = "red. nauk. Joanna Wasiluk, Marta Gierczyńska-Kolas, Grażyna Lisowska",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowej Akademii Pomorskiej",
  address   = "Słupsk",
}