@InCollection{Łosyk:2019,
  author  = "H. Łosyk and M. Szmołda and M. Topczak",
  title     = "Kształtowanie technicznego i społecznego środowiska pracy w firmach produkcyjnych",
  pages     = "62--70",
  year      = "2019",
  booktitle = "Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa, ISBN: 9788394151669",
  editor    = "red. nauk. P. Bachman, M. Topczak, M. Bernát",
  publisher = "Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 1",
}