@InCollection{Łosyk:2017,
  author  = "H. Łosyk and K. Michniewicz and M. Topczak",
  title     = "Struktura i właściwości wybranych materiałów inżynierskich",
  pages     = "72--87",
  year      = "2017",
  booktitle = "Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny], ISBN: 9788394151645",
  editor    = "red. nauk. Paweł Bachman",
  publisher = "Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}