@InCollection{Hawrysz:2019,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Strategie autoprezentacyjne w portalu "Tęczowe Rodziny"",
  pages     = "57--68",
  year      = "2019",
  booktitle = "Współczensy i dawny obraz rodziny w języku, ISBN: 9788379722471",
  editor    = "red. nauk. Leonarda Mariak",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
  address   = "Szczecin",
}