@InCollection{Ruszczyńska:2019,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Słowiańskie przedmurze czy pomost między Wschodem a Zachodem w pismach filozoficzno-politycznych Zygmunta Krasińskiego",
  pages     = "341--352",
  year      = "2019",
  booktitle = "Krasiński. Żywioły kultury, żywioły natury, ISBN: 9788365696328",
  editor    = "red. nauk. Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski",
  publisher = "Wydawnictwo Temida 2",
  address   = "Białystok - Opole",
}