@InCollection{Kleszcz:2019,
  author  = "J. Kleszcz and A. Maciejko and B. Wojtyszyn",
  title     = "Współczesne formy gromadzenia odpadów w mieście a ich wyraz architektoniczny",
  pages     = "111--122",
  year      = "2019",
  booktitle = "Logistyka : współczesne wyzwania, ISBN: 9788366017696",
  editor    = "red. B. Detyna",
  publisher = "Instytut Naukowo-Wydaw. "Spatium"",
  address   = "Radom",
  volume    = "Nr 10",
}