@InCollection{Bień:2020,
  author  = "J. Bień and S. Myszograj and E. Płuciennik-Koropczuk",
  title     = "Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w obiegu zamkniętym",
  pages     = "106--124",
  year      = "2020",
  booktitle = "Ocena gospodarki ściekowo-osadowej w Polsce : raport, ISBN: 9788363714659",
  editor    = "red. J. Bień, M. Gromiec, L. Pawłowski",
  publisher = "Wydaw. Polskiej Akademii Nauk",
  address   = "Lublin",
  series    = "Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN : Vol. 166",
}