@InCollection{Płuciennik-Koropczuk:2020,
  author  = "E. Płuciennik-Koropczuk and S. Myszograj",
  title     = "Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych",
  pages     = "165--178",
  year      = "2020",
  booktitle = "Ocena gospodarki ściekowo-osadowej w Polsce : raport, ISBN: 9788363714659",
  editor    = "red. J. Bień, M. Gromiec, L. Pawłowski",
  publisher = "Wydaw. Polskiej Akademii Nauk",
  address   = "Lublin",
  series    = "Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN : Vol. 166",
}