@InCollection{Stec:2019,
  author  = "A. Stec",
  title     = "Wybrane problemy obowiązku informacyjnego dotyczące samorządu terytorailnego w kontekście RODO i ustawy o ochronie danych osobowych",
  pages     = "391--405",
  year      = "2019",
  booktitle = "Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy : Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, ISBN: 9788378424000",
  editor    = "red. A. Bisztyga, A. Chodorowska, A. Feja-Paszkiewicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Acta Iuridica Lebusana : Vol. 12",
}