@InCollection{Jarosz:2020,
  author  = "A. Jarosz",
  title     = "Samorząd terytorialny w Polsce po 1990 roku",
  pages     = "89--128",
  year      = "2020",
  booktitle = "System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane aspekty, ISBN: 9788381802895",
  editor    = "red. Danuta Plecka i in.",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}