@InCollection{Ilciów:2020,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Przemiany mediów publicznych w Polsce na przykładzie TVP S.A. w okresie transformacji",
  pages     = "142--158",
  year      = "2020",
  booktitle = "Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska na tle państw regionu, ISBN: 9788366264588",
  editor    = "red. nauk. Anna Ratke-Majewska, Beata Springer",
  publisher = "Wydawnictwo FNCE",
  address   = "Poznań",
}