@InCollection{Korbicz:2001,
  author    = "J. Korbicz and M. Kowal",
  title     = "Systemy neuro-rozmyte w diagnostyce procesów",
  pages     = "333--379",
  year      = "2001",
  booktitle = "Zbiory rozmyte i ich zastosowania : praca dedykowana profesorowi Ernestowi Czogale, ISBN: 8388000640",
  publisher = "Wydaw. Politechniki ¦l±skiej",
  address   = "Gliwice",
}