@InCollection{Hładkiewicz:2001,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Menedżer i polityk - liderzy realizujący wizję organizacji",
  pages     = "193--206",
  year      = "2001",
  booktitle = "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 2",
  publisher = "Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych",
  address   = "Zielona Góra",
}