@InCollection{Idzikowski:2000,
  author    = "B. Idzikowski",
  title     = "Edukacja kulturalna - między szkołą a instytucjami kultury",
  pages     = "252--268",
  year      = "2000",
  booktitle = "Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej 2000, ISBN: 838805970X",
  publisher = "Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze",
  address   = "Zielona Góra",
}