@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2001,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Kompetencje społeczne dzieci upośledzonych umysłowo: synteza poglądów i badań różnych autorów",
  pages     = "67--82",
  year      = "2001",
  booktitle = "Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych i niedostosowanych, ISBN: 8372680604",
  publisher = "Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanisycznych I Społecznych Uniwersytetu Zielongórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}