@InCollection{Ochonczenko:2000,
  author    = "H. Ochonczenko",
  title     = "Administracja publiczna i jej reforma a niepełnosprawni",
  pages     = "199--208",
  year      = "2000",
  booktitle = "Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej, ISBN: 8372680086",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}