@InCollection{Sobczak:2001,
  author  = "R. Sobczak",
  title     = "Wartości w tworzeniu planów strategicznych rozwoju społeczności lokalnych : Strategia rozwoju gminy jako plan tworzenia wartości poprzez pracę",
  pages     = "115--120",
  year      = "2001",
  booktitle = "Twórczość użyteczna w zarządzaniu i działaniu, ISBN: 8387814334",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej",
  address   = "Łódź",
}