@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2001,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Postrzeganie przez młodzież niepełnosprawną intelektualnie przejawów więzi emocjonalnych w rodzinie",
  pages     = "139--152",
  year      = "2001",
  booktitle = "Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym, ISBN: 8388317350",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
}